Axakon

Visuell identitet

Det nystartade konsultföretaget Axakon ville framhålla sin innovationsförmåga och sitt nya sätt att tänka genom en ny grafisk profil. Designen skapades därför med syftet att tydligt urskilja Axakon från deras branschkollegors traditionellt strikta uttryck. Genom att använda en utstickande färg kombinerat med symbol och mönster fick företaget en grafisk profil som passar deras sätt att arbeta på.

Nästa uppdrag

FrontEdge IT